Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài thường để thực hiện chuẩn bị và hỗ trợ các nhiệm vụ nhằm tạo điều kiện cho các công ty nước ngoài tham gia vào hoạt động kinh doanh toàn diện tại Việt Nam.

Về nguyên tắc, một văn phòng đại diện không phải là một công ty, nhưng lại được đăng ký như là một văn phòng. Thành lập văn phòng có thể được sử dụng bởi các tập đoàn nước ngoài, mà không tiến hành kinh doanh ở Việt Nam, nhưng hy vọng để thực hiện các hoạt động như:

– Quảng cáo và các hoạt động, cung cấp thông tin, thực hiện nghiên cứu thị trường, nghiên cứu cơ bản và các hoạt động khác để hỗ trợ các chủ trương của các công ty nước ngoài.

– Mua hàng trên danh nghĩa của các trụ sở chính (công ty mẹ ở nước ngoài).

– Bảo quản hàng hóa thay mặt cho các trụ sở chính.

– Tính năng chính của văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Không cần đăng ký theo luật thương mại về nguyên tắc.

Không có báo cáo về đầu tư trực tiếp vào bên trong để bộ tài chính thông qua các ngân hàng Việt Nam được yêu cầu theo luật thành lập

Kể từ văn phòng đại diện không được kinh doanh ở Việt Nam, họ không được coi là cơ sở thường trú và do đó không phải chịu thuế.

Ưu điểm của thành lập văn phòng đại diện 100 % vốn nước ngoài trong trường hợp của các tổ chức tài chính như ngân hàng nước ngoài, các công ty bảo hiểm, hoặc các công ty chứng khoán. Theo các luật liên quan đến ngân hàng, hoạt động bảo hiểm nước ngoài, và các nhà môi giới chứng khoán nước ngoài, tổ chức đó phải nộp một báo cáo trước cho bộ tài chính, thậm chí để thành lập một văn phòng đại diện.

Hợp đồng thuê văn phòng đại diện hay mua bán công ty tại Hà Nội được ký kết giữa các trụ sở chính tại nước nhà và các chủ sở hữu tòa nhà Việt Nam. Trong nhiều trường hợp, tuy nhiên, chủ sở hữu sẽ yêu cầu thành lập văn phòng đại diện có một người dân bảo lãnh tại Việt Nam.

Có thể cho thành lập văn phòng đại diện nước ngoài để mở một tài khoản tiết kiệm thông thường tại một ngân hàng Việt Nam bằng cách sử dụng một tên tài khoản như một lai của tình trạng cá nhân và doanh nghiệp.

Một văn phòng đại diện không được kinh doanh ở Việt Nam, cho dù đó dự kiến lợi nhuận hay không.

Các tập đoàn nước ngoài có ý định làm việc tại Việt Nam có thể sự lựa chọn của họ đang thiết lập một văn phòng chi nhánh hoặc hình thành một công ty trong nước.

Ngoài ra bạn có cần tư vấn thêm dịch vụ tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài để áp dụng cho văn phòng đại diện của mình nhé.

Văn phòng công ty luật uy tín Lincon Hà Nội hân hạnh được phục vụ quý khách.