Rủi ro trong phương thức thanh toán L/C

Phương thức thanh toán L/C được sử dụng phổ biến do mức độ an toàn cao hơn so với các phương thức khác, vì thế, việc chuẩn bị chứng từ...