iOS 9 và iOS 9.1 mới có gì khác biệt ?

iOS 9 và iOS 9.1 đã được nâng cấp với nhiều tính năn vượt trội hơn iOS 8 cho người dùng thử nghiệm đã được cải thiện sự ổn định, dung...

Iphone 7 có gì khác biệt?

11 tháng sau sự kiện ra đời iphone 6 và iphone 6 plus, tin tức về sự ra đời của iphone 7 (6s plus) trong năm 2015 đang làm nóng...