Bất cứ ai đang có kế hoạch du hoc Anh là cần thiết để có một visa để ở lại trong nước cho một khoảng thời gian dài. Yêu cầu xuất nhập cảnh khi đến nước Anh (và Vương quốc Anh như một toàn thể) được xác định theo quốc tịch của bạn và quốc gia mà bạn có quyền công dân. Điều này một phần của hướng dẫn này sẽ tập trung vào việc đem lại cho bạn một ý tưởng chung của các hướng dẫn để có được một thị thực để nghiên cứu ở Anh.

Nếu bạn chọn nước Anh để học tập ở nước ngoài, bạn sẽ cần một visa. Có hai loại của các dân tộc mà các kiểm soát biên giới Anh có, và bạn sẽ phải xác định bạn thuộc trước khi bạn có thể biết làm thế nào để áp dụng. Hồ sơ xin visa của bạn cũng sẽ được dựa trên những gì bạn du học ở Anh và bao lâu bạn có kế hoạch ở lại nước Anh.

Nếu đất nước bạn là một công dân có trong danh sách này, đây là những gì bạn phải làm trước khi có ý định du học Anh.

– Bạn có để có được xác nhận của bạn trước khi đến ở Anh.
– Nếu bạn có kế hoạch để được ở trong nước cho 6 tháng hoặc hơn hoặc bạn muốn làm việc tại Anh (hoặc như là một thực tập không lương hoặc để kiếm sống), bạn phải có được những gì được gọi là Tier 4 (tổng hợp) visa du học Anh.
– Nếu bạn không làm việc và bạn đang ở dưới 6 tháng, sau đó bạn có thể nhận được hoặc là được xác nhận du khách sinh viên hoặc một Tier 4 (General) visa du học.

– Quốc gia đống dấu xác nhận

– Nếu quốc gia của công dân không phải là một trong hai danh sách trên (thực quốc gia hoặc EU / EEA / Thụy Sĩ), sau đó mình được coi là phi thực quốc gia. Dưới đây là những gì bạn phải làm để học tập tại Anh.
– Bạn có để có được thị thực của bạn trước khi đến ở Anh.
– Nếu bạn có kế hoạch để được ở trong nước cho 6 tháng hoặc hơn hoặc bạn muốn làm việc tại Anh (hoặc như là một thực tập không lương hoặc để kiếm sống), bạn phải có được những gì được gọi là Tier 4 (tổng hợp) visa du học.
– Nếu bạn đang ở trong nước ít hơn 6 tháng, và không làm việc, sau đó bạn có thể áp dụng để nhập cảnh vào – Vương quốc Anh như một người truy cập của học sinh du học Anh Quốc.

Áp dụng là một học sinh ở nước ngoài có thể được rất nhiều công việc, nhưng cơ quan này tại trường đại học của bạn (hoặc một trong những bạn đang theo học ở Anh) có thể giúp bạn với tất cả mọi thứ mà bạn có thể cần khi du học Anh. Nếu bạn muốn kiểm tra và chắc chắn rằng nếu bạn có cần visa, hãy kiểm tra các trang web của Cơ quan Biên giới Anh. Tất cả các thông tin mà bạn sẽ cần có thể được tìm thấy ở đó, và họ thậm chí có một ứng dụng web mà sẽ cho phép bạn để xem có hay không bạn cần một visa.

Mọi thông tin chi tiết cũng như thủ tục xin visa Du học Anh bạn có thể thông qua Website:Studylink.org

Thông tin bên nề:

Khóa học anh van giao tiep cấp tốc

Dieu kien du hoc anh quoc