Liệu Việt Nam cần phải xuất khẩu lao động các ky su Nhat Ban với bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ nhận được cùng với vấn đề việc làm. Kỹ sư có kỹ năng và trình độ của Việt Nam, chúng ta phải tăng cường đầy đủ hiệu quả công việc, và có khả năng xuất khẩu ra nước ngoài.

Lao động Việt Nam cần cù phong cách nông dân

Theo báo cáo phương tiện truyền thông quốc tế, Nhật Bản có hàng chục ngàn việc làm được đăng mỗi tháng không có ai đưa ra một hành động. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam đã tăng lên, đặc biệt là trong danh mục của các trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Hoặc thị trường tuyển dụng là Nhật Bản, nhưng yêu cầu có trình độ cao và có tay nghề cao, hầu hết các lao động ở Việt Nam không thể đáp ứng.

Lao động của chúng tôi nói chung là lao động thủ công chưa qua đào tạo, xa nhất, chúng tôi rất rõ ràng rằng vấn đề này chủ yếu được xuất khẩu sang nông nghiệp. Rất khát trên thị trường nội địa chỉ lực lượng lao động có trình độ cao là chỉ đơn giản là không đủ để đáp ứng nói ngay lập tức được.

Nhật Bản có đủ điều kiện trừ khi một cong ty xuat khau lao dong đòi hỏi một mức độ kỹ năng cao và các hoạt động kỹ sư nên mang lên dẫn đầu vào lao động lành nghề và lao động phổ cần thiết, công nhân Trung Quốc. Mặt khác, họ đang ở nước ngoài bây giờ, không sử dụng nhóm lao động này, thiếu đào tạo kỹ thuật cho các lao động hiện hành Về cơ bản, cụ thể là Việt Nam, lý do tại sao một số doanh nghiệp, những người như các doanh nghiệp nước ngoài có vốn đầu tư của họ là rất thấp, nhưng như một dịch vụ con người Screws hỗ trợ sản xuất, quản lý tốt mà không có, tuy nhiên, đội.

Đầu tiên, chúng ta phải xuất khẩu các kỹ sư ở Nhật Bản ?

Xuat khau lao dong nhat ban nhận ra lợi thế trong hầu hết các khía cạnh của các trường Đại học của sinh viên trong khu vực, nhưng chất lượng của hoạt động này là đầu vào, bởi giáo dục kém, không được nhận, các vấn đề để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng là để ngăn chặn các hiện tham gia, không cần Nó là.

Vì vậy, việc xuất khẩu của các kỹ sư Nhật Bản vẫn không đội đủ điều kiện rằng nếu bạn ăn nhiều cũng học chung với bất cứ điều gì tốt hơn. Lao động cơ, mức thấp và chúng tôi hiện đang xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây là một cơ hội tuyệt vời để giải quyết vấn đề việc làm, các kỹ sư Nhật Bản, chúng tôi làm việc.