Chính phủ Canada và trường đại học cung cấp một số lượng lớn các suất hoc bong du hoc cho sinh viên quốc tế muốn theo học. Dưới đây là top học bổng cho nghiên cứu tại trường đại học của Canada dành cho sinh viên quốc tế.

10 học bổng du học Canada

1. Học bổng trước đây phát triển Canada là giải thưởng phát triển dài hạn quản lý bởi bộ ngoại giao và thương mại. Họ cung cấp các cơ hội cho những người từ các nước đang phát triển, đặc biệt là những nước nằm trong khu vực, tiến hành đại học toàn thời gian hoặc học tập sau đại học tại các trường đại học tham gia Canada và các tổ chức kỹ thuật. Những lợi ích học bổng thường bao gồm: học phí đầy đủ, đi máy bay miễn phí, phụ cấp thành lập, đóng góp cho chi phí sinh hoạt.

2. Sau đại học cung cấp hỗ trợ tài chính đầy đủ cho sinh viên quốc tế để thực hiện một trình độ sau đại học tại một thạc sĩ hoặc trình độ tiến sĩ hoặc bằng cách tập hoặc nghiên cứu trong bất kỳ lĩnh vực du học tại Úc. Học bổng bao gồm học phí, trợ cấp đi lại, phụ cấp cơ sở, trợ cấp hàng tháng cũng như bảo hiểm y tế và du lịch.

3. Các chương trình cho phép sinh viên quốc tế để thực hiện một trình độ sau đại học nghiên cứu ở Canada và đạt được kinh nghiệm với các nhà nghiên cứu hàng đầu. Các học bổng dành cho một khoảng thời gian 2 năm cho một thạc bởi mức độ nghiên cứu hoặc 3 năm cho một sĩ theo mức độ nghiên cứu. Học bổng bao gồm học phí và chi phí bảo hiểm y tế.

4. Hoc bong cho sinh viên quốc tế mới, người muốn học tại đại học ở Canada. Những suất học bổng này nhằm thu hút đạt cao, học vấn có công, sinh viên quốc tế theo học một đại học hoặc chương trình các môn học sau đại học được cung cấp tại các trường đại học mỗi suất học bổng có giá trị.

5. Học bổng quốc tế phó hiệu trưởng của cung cấp một suất học bổng học phí một phần cho các sinh viên xuất sắc để nghiên cứu một đại học hoặc trên đại học.

6. Học bổng nghiên cứu được thành lập bởi đại học và được trao cho sinh viên đạt được nghiên cứu trong nước và quốc tế cao. Những lợi ích của chương trình học bổng nghiên cứu  thay đổi tùy theo hoàn cảnh của bạn và có thể bao gồm một hoặc nhiều điều sau đây: mỗi nửa tháng trợ cấp, phụ cấp di dời, trả ốm, thai sản và nghỉ phép làm cha mẹ, thuyên giảm lệ phí đầy đủ sống và sinh viên bảo hiểm y tế.

7. Cung cấp các chương trình học bổng quốc tế để thu hút sinh viên sau đại học chất lượng cao quốc tế đến các khu vực của sức mạnh nghiên cứu tại đại học để hỗ trợ nỗ lực nghiên cứu của mình. Học bổng bao gồm học phí học phí, trợ cấp sinh hoạt hàng năm, và bảo hiểm y tế.

8. Học bổng được nhắm mục tiêu hướng tới đạt được cao sinh viên quốc tế đến từ tất cả các nước trên tất cả các đại học và các khóa học sau đại học chương trình.

9. Cung cấp một số chương trình học bổng bao gồm học bổng quốc tế cho sinh viên quốc tế xuất sắc, những người muốn theo đuổi một đại học hoặc trên đại học.

10. Học bổng nghiên cứu sau đại học được trao cho phù hợp ứng viên đủ điều kiện để theo đuổi một nghiên cứu toàn thời gian mức độ cao hơn lên đến hai năm đối với một mức độ nghiên cứu và lên đến ba năm đối với một mức độ nghiên cứu sĩ . Học bổng bao gồm học phí sinh viên quốc tế, sinh hoạt phí, phụ cấp thành lập, chi phí di dời và vé máy bay.

Tham khảo thêm: Du hoc Canada vua hoc vua lam