Thay đổi luật kinh doanh liên quan đến thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực vào ngày 19 tháng 12 năm 2015.

Những thay đổi quan trọng trong các quy tắc liên quan đến văn phòng đại diện như sau:

– Kho bạc miễn phí cho nhập cảnh vào sổ đăng ký văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài.
– Thành lập văn phòng đại diện của một ngân hàng nước ngoài hoặc tổ chức tín dụng không còn đòi hỏi phải nhập vào sổ đăng ký văn phòng đại diện.
– Đơn đăng ký một văn phòng đại diện không còn đòi hỏi phải nộp tờ khai riêng của thương nhân nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.
– Đơn đăng ký một văn phòng đại diện doanh nghiệp phải bao gồm địa chỉ của trụ sở của văn phòng đại diện tại Việt Nam, nơi các tài liệu ban đầu về hoạt động của văn phòng đại diện sẽ được duy trì.
– Một bản sao chính thức của một tài liệu xác nhận việc đăng ký của các doanh nghiệp nước ngoài trên cơ sở đó các doanh nghiệp tiến hành các hoạt động của mình, nộp cùng với đơn xin đăng ký văn phòng đại diện, phải có xác nhận qua xác nhận hoặc hợp pháp hóa.

Những sửa đổi này đã đơn giản hóa các thủ tục đăng ký và được kỳ vọng sẽ khuyến khích các công ty nước ngoài để thành lập văn phòng đại diện rộng rãi hơn như là một phương tiện cho việc kinh doanh tại Việt Nam.

Tổng quan về văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện thường là thiết lập bởi công ty không trong nước như một bước chuẩn bị để tham gia vào kinh doanh thực tế tại Việt Nam. Văn phòng đại diện có thể thực hiện nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin, mua sản phẩm và quảng cáo, tuy nhiên vì nó không được phép tham gia trực tiếp vào các hoạt động kinh doanh tạo ra doanh thu, các doanh nghiệp xem xét để kiếm thu nhập ở Việt Nam được khuyến khích để hoặc kết hợp một công ty con hoặc đăng ký một chi nhánh. Hơn nữa các tài khoản ngân hàng có thể không bị mở hoặc bất động sản cho thuê theo tên của một văn phòng đại diện, và do đó các hoạt động này phải được thực hiện trực tiếp hoặc bằng cách trụ sở chính hoặc dưới tên cá nhân của người đại diện văn phòng. Không có yêu cầu đăng ký cho một văn phòng đại diện.

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện nước ngoài

Kể từ khi khái niệm về thành lập văn phòng đại diện nước ngoài không tồn tại theo luật công ty, không có đăng ký cần thiết, do đó về nguyên tắc nó có thể được thiết lập một cách tự do.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp thông báo được yêu cầu khi thành lập văn phòng đại diện được thiết lập tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh của các trụ sở chính. Ví dụ, theo luật nước ngoài thiết lập một văn phòng đại diện tại Việt Nam, nó phải thông báo trước khi hoạt động.

Ngoài ra bạn cũng nên xem thêm những thay đổi:

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài