Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài là cách nhanh nhất để có được một diện hợp pháp tại Việt Nam và đó là dễ dàng hơn thiết lập một công ty trách nhiệm hữu hạn. Nhưng nó đi kèm với nhiều hạn chế.

Lưu ý rằng trong các văn phòng đại diện nước ngoài bối cảnh Việt Nam không giống như một văn phòng chi nhánh. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm để thiết lập một thực thể địa phương đó là miễn phí để kiếm thu nhập, các sản phẩm nhập khẩu sau đó bạn cần phải thiết lập một đầu tư trực tiếp nước ngoài của công ty.

Trong bài viết này chúng tôi khám phá những lợi ích của văn phòng đại diện nước ngoài và trong đó trường hợp, bạn nên thích nó hơn công ty trách nhiệm hữu hạn.

Văn phòng đại diện là gì?

Văn phòng đại diện nước ngoài được định nghĩa là một văn phòng thiết lập bởi một công ty nước ngoài hoặc công ty nằm bên ngoài của Việt Nam để chăm sóc quan tâm kinh doanh của mình tại Việt Nam. Điều này cũng có thể liên quan đến việc chuẩn bị cho việc thành lập một công ty thuộc sở hữu nước ngoài trong tương lai.

Vì vậy để đủ điều kiện cho một văn phòng đại diện, bạn phải có một thực thể pháp lý hiện tại đã. Đây cũng sẽ là những thực thể thông qua đó tất cả các giao dịch tài chính sẽ được xử lý và trong bài viết này, chúng tôi gọi nó là công ty mẹ.

Vai trò và hạn chế của văn phòng đại diện nước ngoài

1. Các hoạt động văn phòng được giới hạn vai trò của nó như là một giám sát viên, liên lạc, điều phối viên và đại diện của các lợi ích của công ty mẹ
2. Quan không được phép để tạo ra thu nhập, tất cả các giao dịch sẽ được xử lý bởi các công ty mẹ

Lợi ích của văn phòng đại diện

Như bạn có thể nhìn thấy từ vai trò của văn phòng đại diện nước ngoài, nó không phải là một thay thế để mở một công ty trách nhiệm hữu hạn vì nó sẽ không thể hoạt động như một thực thể riêng biệt. Tuy nhiên, có một số lý do tại sao nhiều công ty nước ngoài lựa chọn một văn phòng đại diện trên.

1. Không có yêu cầu về vốn

Các công ty thuộc sở hữu nước ngoài cần phải có kế hoạch đầu tư. Đây không phải là một số lượng nhỏ và trong nhiều trường hợp, các nhà đầu tư muốn kiểm tra thị trường đầu tiên trước khi thực hiện các cam kết vốn này.

Là văn phòng đại diện nước ngoài, bạn sẽ không có bất kỳ vốn và do đó nhu cầu vốn không được áp dụng. Đối với một số nhà đầu tư cũng có nghĩa là họ sẽ không phải chơi với mức vốn tối thiểu và làm mọi việc theo pháp luật.

2. Xử lý việc bán hàng và giao hàng

Là một văn phòng đại diện nước ngoài, bạn vẫn được phép làm việc bán hàng và phân phối các sản phẩm dịch vụ của bạn. Sự hạn chế là bạn cần phải tính cho khách hàng của bạn từ công ty mẹ. Trong nhiều trường hợp khách hàng Việt Nam của bạn sẽ chấp nhận nó và bạn có thể trì hoãn việc mở một cho đến khi bạn đã đạt được một danh mục đầu tư của khách hàng mạnh mẽ.

3. Bạn vẫn có quyền được phép cư trú không thường trực

Cũng giống như thành lập văn phòng đại diện nước ngoài có thể áp dụng giấy phép không thường trú ở để các chuyên gia nước ngoài của mình. Bạn sẽ có thể ở lại một cách hợp pháp và làm việc tại Việt Nam.

Thời gian của việc thành lập văn phòng đại diện

Do quá trình đơn giản, thiết lập văn phòng đại diện là nhanh hơn nhiều so với công ty trách nhiệm hữu hạn. Lincon cung cấp các dịch vụ thành lập văn phòng đại diện nước ngoài. Để có được một báo giá, đi đến các trang văn phòng đại diện và cho chúng tôi biết về công ty của bạn.

Quý khách có thể tham khảo thêm dịch vụ tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam tại đây.