Nếu cả hai vợ chồng là người nước ngoài, nhưng cuộc sống hôn nhân không bên vững đã quyết định ly thân. Vì vậy, bạn cần một luật sư tư vấn ly hôn có yếu tố nước ngoài để giải đáp mọi thủ tục pháp lý rõ ràng nhé.

Trong bất kỳ quốc gia, ly hôn là khó khăn đối với tất cả mọi người tham gia. Nó thậm chí còn khó khăn hơn khi bạn nộp đơn xin ly hôn ở nước ngoài. Điều cuối cùng bạn muốn làm thủ tục cho ly hôn có luật sư hướng dẫn bảo vệ bạn.

Các học thuyết pháp lý có thể nói rằng bạn bây giờ là chủ đề của Luật dân dụng quốc tế do cư trú dài ở nước ngoài. Nó khá phức tạp khi có nhiều hơn một hệ thống pháp luật có liên quan trong trường hợp cụ thể của bạn. Bạn cần phải làm việc với luật sư tư vấn thông qua tất cả các thủ tục cần thiết để thấy rằng nó có thể nộp đơn xin ly hôn ở khi cả hai vợ chồng là người nước ngoài.

Luật sư có thể không từ chối để kiểm tra các trường hợp. Tuy vậy có bất kỳ thẩm quyền đối với trường hợp của bạn? Nếu cả hai bạn là người nước ngoài và hôn nhân của bạn đã được tiến hành và đăng ký hợp pháp ở nước ngoài bạn có thể tự hỏi, luật sư tư vấn có thể có thẩm quyền đối với một ly hôn trong trường hợp của bạn.

Trong một vụ ly hôn giữa hai công dân có yếu tố nước ngoài. Vì vậy, các trường hợp được coi là một thủ tục quốc gia. Đây là những liên quan rất chặt chẽ đến thẩm quyền của luật sư để xét xử vụ án ly hôn.

Ly hôn đối với người nước ngoài là một lĩnh vực đặc biệt phức tạp, như các kết quả tài chính và các khác biệt lớn từ nước này sang nước khác. Một tình hình thực tế cụ thể có thể tạo ra một kết quả rất khác nhau tùy thuộc vào nơi ly hôn diễn ra. Trong luật ly hôn quốc tế, thực tế là một cuộc hôn nhân diễn ra ở một quốc gia cụ thể không có nghĩa là ly hôn cũng đã diễn ra tại quốc gia đó.

Vậy để tiện lợi dê dàng hơn cho việc ly hôn quý khách có thể tham khảo:
Luật sư tư vấn ly hôn
Thuận tình ly hôn
Thủ tục ly hôn