Khi bạn lựa chọn du hoc tai Canada thì có rất nhiều tùy chọn có sẵn cho bạn một khi bạn đã hoàn tất việc học tập của mình như sau:

– Quay trở về nước của bạn được trang bị với một mức độ toàn cầu công nhận hoặc bằng tốt nghiệp và kinh nghiệm vô giá làm việc quốc tế.
– Tiếp tục nghiên cứu của mình tại Canada cho các thông tin tiên tiến.
– Có được kinh nghiệm làm việc thêm ở Canada.

Làm việc tại Canada sau khi tốt nghiệp du học

Đạt được kinh nghiệm làm việc tại Canada sau khi tốt nghiệp du học có thể đi một chặng đường dài hướng tới việc giúp bạn vĩnh viễn cư ở đây. Các chương trình sau đây có thể giúp tạo thuận lợi cho quá trình này cho các ứng viên du học Canada đủ điều kiện:

Chương trình làm việc sau du học Canada

Chương trình này cho phép sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp du học từ một trường sau trung học của Canada tham gia để có được kinh nghiệm có giá trị công việc của Canada thông qua một giấy phép lao động đặc biệt do cho chiều dài của chương trình nghiên cứu, lên đến tối đa là 3 năm.

Ngoài những cơ hội việc làm sau du học tài nền văn minh đất nước Canada thì bạn còn có thể nhận được học bong du hoc dành cho sinh viên khi tốt nghiệp đạt thành tích cao.

Để biết thêm thông tin hoặc để áp dụng:

Học tập tại Canada: Giấy phép lao động cho sinh viên – Làm việc sau khi tốt nghiệp

Lớp học kinh nghiệm của Canada

Để hội đủ điều kiện, bạn đã phải làm quen với xã hội Canada, có thể giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, có kinh nghiệm làm việc vòng loại, và có thể đóng góp cho nền kinh tế Canada.

Chương trình đề cử tỉnh

Chương trình này cho phép sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp du học từ một trường sau trung học của Canada để được đề cử bởi một tỉnh của Canada hay lãnh thổ để trở thành thường trú nhân của Canada. Để hội đủ điều kiện, bạn phải có những kỹ năng, giáo dục và kinh nghiệm làm việc cần thiết để làm cho một đóng góp kinh tế trước mắt để tỉnh đề cử hoặc vùng lãnh thổ.

Xem thêm: Chương trình học bổng du học Canada