Hỗ trợ tìm kiếm học bổng du học là những biểu hiện rõ rệt nhất của sự cam kết của giao diện người dùng để tăng số lượng sinh viên học tiến hành nghiên cứu ở nước ngoài. Du học Studylink hi vọng sẽ giải ngân nhiều chương trình trong học bổng tài trợ năm nay.

Có rất nhiều loại học bổng khác nhau và tài trợ dựa trên nhu cầu được cấp cho sinh viên du học cho một học kỳ và năm học và cho học sinh học ở nước ngoài trong . Chúng tôi khuyến khích bạn áp dụng cho bất kỳ giải thưởng mà bạn có đủ điều kiện. Ngoài ra, có sự đa dạng và học bổng khác và nhiều, đáng kể giải thưởng bên ngoài có hỗ trợ nghiên cứu ở nước ngoài.

Xem thêm: Du hoc Canada

Học bổng tìm kiếm quốc tế là sự trợ giúp tài chính hàng đầu, học bổng đại học và quốc tế nguồn cho sinh viên muốn du học ở nước ngoài. Tại trang web studylink.org bạn sẽ tìm thấy danh sách toàn diện nhất các khoản tài trợ, học bổng, chương trình cho vay, và các thông tin khác để hỗ trợ sinh viên đại học và các trường đại học trong việc theo đuổi của họ để nghiên cứu ở nước ngoài.

Studylink.org là một cơ sở dữ liệu hỗ trợ tài chính trực tuyến cho học sinh từ bất kỳ nguồn gốc. Chúng tôi đã lùng sục khắp nơi trên thế giới để xác định vị trí giải thưởng được thiết kế để hỗ trợ những sinh viên muốn học ở nước khác. Vì vậy bất kể bạn là ai, chúng ta sẽ có một giải thưởng cho bạn.

Chương trình: Du hoc My

Studylink.org sẽ cung cấp cho bạn tiếp xúc rộng rãi để cộng đồng sinh viên quốc tế. Trang web của chúng tôi hiện có hơn 1.000 giải thưởng và đăng tải các giải thưởng của bạn sẽ tiếp xúc với hơn 500.000 sinh viên quốc tế người truy cập trang web của chúng tôi mỗi năm.