Bạn muốn giành phần hoc bong du hoc tại với sự giúp đỡ từ Studylink.org đi các nước như Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Canada hay New zealand liên hệ ngay cho chúng tôi vào năm 2016 này. Được hỗ trợ bởi chính phủ quốc tế, đó là một tổ chức hoạt động dưới sự bảo trợ của Bộ giáo dục.

Bắt đầu từ năm 2016, tất cả các dự án học bổng du học tại Studylink.org liên quan đến đa dạng được hỗ trợ bởi chính phủ trung ương sẽ được hữu hình liên kết tích hợp vào một chương trình mới, đó là chương trình học bổng toàn cầu. Mục tiêu của chương trình học bổng là để tạo ra lẫn nhau sâu sắc hơn giữa các nước trên thế giới bằng cách tạo điều kiện trao đổi giáo dục vận động nguồn nhân lực, qua đó đóng góp vào sự phát triển hòa bình giáo dục quốc tế.

Đặc biệt, Chính phủ Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Canada hay New zealand tìm cách phát triển cùng Studylink.org đối ứng lẫn nhau hợp tác với các nước đang phát triển. Bằng cách cung cấp hỗ trợ phát triển phần mềm theo định hướng trong giáo dục, rút ra từ những kinh nghiệm nắm giữ trong các lĩnh vực giáo dục phát triển nguồn nhân lực.

Các chương trình cho sinh viên nước ngoài bao gồm học bổng du học của Studylink.org, trong đó cung cấp cho sinh viên từ nước ngoài có cơ hội để theo đuổi các nghiên cứu sau đại học, một chương trình hỗ trợ sinh viên trao đổi nước ngoài học tập tại các trường đại học các nước dựa trên bản ghi nhớ giữa các trường đại học tương ứng. Một chương trình hỗ trợ học sinh tự túc tài trợ nước ngoài xuất sắc đang học tập tại các trường đại học, một chương trình để mời đào tạo các nhà lãnh đạo nước ngoài phục vụ hoạt động.

Nhiều trường du hoc Canada hay Hàn Quốc, Mỹ, Anh, New zealand chạy một loạt các chương trình học bổng cho sinh viên nước ngoài. Hầu hết các trường đại học hỗ trợ học sinh nước ngoài cho 50 – 100% học phí của họ tùy thuộc vào kết quả học tập của họ. Xem các trang web để được hướng dẫn về học bổng từ các trường đại học.

Các chương trình học bổng cho sinh viên nước ngoài và đang dần gia tăng hạn ngạch của họ. Hiện nay, Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thương mại chạy suất học bổng cho sinh viên nước ngoài.

Năm 2016 này, hãy tới ngay Studylink.org để tìm cho mình một khóa du học để được tư vấn hướng dẫn giành học bổng.

Tham khảo thêm: Du hoc Anh