Tôi cần một giấy phép du học tại Canada?

Du hoc Canada

Nhìn chung, công dân nước ngoài cần phải có giấy phép du học tại Canada. Có một số trường hợp ngoại lệ. Tìm hiểu thêm về những người cần một giấy phép du học.

Trong hầu hết các trường hợp, bạn phải nộp đơn xin giấy phép du học trước khi đến Canada. Đảm bảo rằng bạn có một thư chấp nhận từ các tổ chức học tập được ở Canada đã chấp nhận bạn trước khi bạn bắt đầu quá trình ứng dụng.

Bạn có thể áp dụng cho các giấy phép du học tại văn phòng visa Canada cho quốc gia của bạn, tại một hoặc trực tuyến. Tìm hiểu thêm về làm thế nào để áp dụng.

Tôi muốn du học tại Canada dưới 6 tháng. Tôi có cần giấy phép du học?

Bạn có thể du học ở Canada mà không có giấy phép du học nếu:

– Trong thời gian học hoặc chương trình học tập của bạn là sáu tháng hoặc ít hơn.
– Bạn sẽ hoàn thành khóa học hoặc nghiên cứu của bạn trong thời gian bạn được phép ở lại Canada.
– Bạn vẫn nhận được hoc bong du hoc nếu kết quả thành tích giỏi

Chú ý:

– Thậm chí nếu bạn không cần giấy phép du học, bạn có thể muốn áp dụng cho một. Nếu bạn quyết định rằng bạn muốn tiếp tục nghiên cứu của mình trong chương trình khác sau khi bạn hoàn tất khóa học ngắn hạn hoặc chương trình của bạn và bạn chưa có giấy phép du học, bạn sẽ cần phải áp dụng thông qua một văn phòng visa Canada bên ngoài Canada cho phép nghiên cứu.

– Nếu bạn muốn nhận được một giấy phép du học cho các nghiên cứu ngắn hạn, các nghiên cứu của bạn phải có một tổ chức học tập được.
– Bạn phải nộp đơn xin giấy phép du học nếu lý do chính của bạn cho đến Canada là nghiên cứu trong hơn sáu tháng.
– Bạn có thể cần phải rời Canada để đi cho một cuộc phỏng vấn. Nếu bạn làm thế, hãy đảm bảo bạn mang lại cho tất cả các tài liệu bạn cần phải nhập vào đất nước đó và trở về Canada.

Xem thêm: Khóa học du hoc My 2016 dành cho sinh viên Canada