Du hoc Canada cung cấp cho sinh viên một trải nghiệm học tập độc đáo tại một trong tám trường đại học coi trên toàn cầu. Trong khi mô hình giáo dục đại học của Canada là linh hoạt và rộng, có một vài lĩnh vực nghiên cứu nổi bật trong đó các quốc gia đặc biệt tỏa sáng. Hãy để chúng tôi hướng dẫn cho 3 lĩnh vực trọng điểm để nghiên cứu khi bạn du học tại Canada.

1. Nghiên cứ môi trường và địa lý

Trang chủ cho các ngọn đồi ngoạn mục nổi tiếng của Canada là vô cùng tận tâm đối với môi trường và tận hưởng một nền văn hóa ngoài trời mạnh mẽ. Đi bộ đường dài, leo núi và chèo thuyền là những cách phổ biến để vượt qua thời gian, với xếp hạng quốc gia đầu tiên trên toàn cầu trong lĩnh vực môi trường tiến bộ.

Một đối mạnh mẽ đối với môi trường được phản ánh trong xếp hạng cao các chương trình nghiên cứu môi trường của Canada: ba trường du học Canada được xếp hạng trong top 100 của thế giới trong địa lý và nghiên cứu khu vực, trong khi nằm trong top 200 được xếp hạng để khoa học biển. Môi trường đại học đứng thứ 19 ngày trong nông nghiệp và lâm nghiệp.

Ghi điểm cao trong nước và vệ sinh môi trường, nông nghiệp là một ngành công nghiệp trọng điểm quốc gia có tầm quan trọng cơ bản cho nền kinh tế. Lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và lâm nghiệp tạo ra một con số khổng lồ 80% xuất khẩu của Canada và hiện đang thiết lập để tăng trưởng với tốc độ 5% mỗi năm. Nhu cầu về các kỹ năng và kiến ​​thức trong các lĩnh vực này là tương tự như vậy sẽ tăng trong 30 năm tới. Học viên sẽ được thực hành, trên kinh nghiệm thực tiễn mà họ sẽ sử dụng để tạo ra các chiến lược và kế hoạch phát triển bền vững, cũng như có nhiều cơ hội để trải nghiệm những nước mạnh cơ cấu quản lý môi trường và chiến lược bảo tồn đầu tiên tay.

2. Luật pháp

Gần đây đặt tên nước xã hội tiên tiến nhất của thế giới, Canada được xếp hạng cao trong tiếp cận với kiến thức cơ bản. Học sinh được dạy để được cởi mở, bao dung, điềm đạm và trưởng thành trong cách tiếp cận của họ để luật, giải quyết các vấn đề xã hội trong thế giới thực và chủ động rút ra kết luận của riêng mình. Trong số các quốc gia chịu nhất trên thế giới, Canada là nơi có dân cung cấp học bổng du học cho các sinh viên tiếp xúc với văn hóa bản địa độc đáo và thái độ xã hội tiến bộ hướng tới quan hệ bản địa.
 
Chương trình hoc bong du hoc pháp luật ở Canada cũng khá linh hoạt. Trong hầu hết các trường hợp, nhập học vào đại học không đòi hỏi một số điểm hoặc khuyến nghị chữ cái, nhưng thay vì dựa trên lớp của bạn trên một phân công thực hiện trong năm giới thiệu của bạn. Sau đó học sinh phải thử tay của họ tại luật và quyết định nếu nó là lĩnh vực phù hợp với họ trước khi cam kết toàn bộ chương trình, trong khi có được cơ hội để hoàn thành môn trong các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Bạn cũng sẽ có cơ hội để hoàn thành một số các vị trí kinh nghiệm làm việc và thực tập để đạt được càng nhiều cái nhìn sâu sắc vào thế giới của pháp luật càng tốt trước khi chính thức bắt tay vào sự nghiệp của bạn.

Với trường đại học nằm trong top 100 trong luật, sinh viên có thể hoàn thành nổi tiếng đại học và sau đại học chương trình học bổng du học luật. Các trường đại học của trường luật của Canada là trong hàng đầu thế giới 20 nghiên cứu, đoạt giải thưởng và một xã hội sinh viên luật đang hoạt động.

3. Tâm lý học

Tư tưởng tiến của Canada và thái độ xã hội rộng rãi rộng làm cho tâm lý học là một lĩnh vực quan trọng của lãi suất cho sinh viên. Cũng như thực hiện một số dự án nghiên cứu, sinh viên sẽ được dạy cách tiếp cận tâm lý từ một quan điểm rất rộng lớn mà dựa trên tư tưởng phương và chào đón một loạt các thái độ. Với giảng dạy tập trung chính vào sáng tạo, sinh viên đang liên tục bị đẩy để phê bình công việc của mình cũng như công việc của các đồng nghiệp của họ, phát triển một sự tự tin rất quan trọng mà sẽ giúp họ đưa ra kết luận của riêng mình từ nội dung khóa học.

Canada tổ chức tỷ lệ cao trong tâm lý học, với trường đại học khoa tâm lý học của tên sản phẩm tốt nhất trong cả nước. Các trường đại học cũng được xếp hạng trên toàn cầu trong lĩnh vực này, với trường đại học không xa phía sau.
 
Duyệt các khóa học tại Canada hiện nay và khởi động quá trình học tập của bạn ở nước ngoài có kế hoạch.

Xem thêm những lĩnh vực du hoc my bạn cần biết để lựa chọn quốc gia học tập.