Du hoc Canada không có một nhóm duy nhất mà công nhận bằng cấp nước ngoài và các bằng cấp khác mà bạn có thể mang theo để lấy bằng cấp của Canada. Thỏa thuận và thực tiễn quốc tế công nhận trường thừa nhận hay tổ chức giáo dục đại học cho những ai đang tìm kiếm để tham dự một trường đại học ở Canada.

Tôi cần gì trình độ chuyên môn gì để du hoc Canada

Để được nhận vào một trường đại học ở Canada, bạn phải có bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương ít nhất. Sau đó, có rất nhiều yếu tố mà họ nhìn vào, bao gồm cả các lớp mà bạn đã có và bất kỳ điểm kiểm tra có liên quan. Trong nhiều trường hợp, các trường đại học sẽ phải tìm ra tương đương của nước bạn để những yêu cầu tiêu chuẩn.

Bởi vì hệ thống giáo dục của mỗi nước là rất khác nhau, một số trường đại học có thể có một thời gian khó đưa ra quyết định này. Nhiều lần, các trường đại học thừa nhận sẽ chuyển đến những gì được gọi là dịch vụ đánh giá khả năng. Đôi khi văn phòng nghiên cứu quốc tế của bạn sẽ cho bạn biết những gì bạn cần biết để có thể được nhận vào các trường đại học, nhưng cuối cùng họ sẽ chuyển sang các dịch vụ là tốt. Những dịch vụ này là các nhóm độc lập thực hiện phân tích các bằng cấp và chứng chỉ và nói với các trường đại học gì đó là tương đương với.

Học tập khác: Du hoc My

Nếu các tổ chức giáo dục đại học Canada đề nghị một dịch vụ đánh giá chứng nhận trình cụ thể, sau đó đi với một. Đôi khi, bạn có thể không cần phải làm gì và các trường đại học sẽ chăm sóc của phần đó. Nếu họ chỉ nói với bạn rằng bạn phải tìm một dịch vụ đánh giá, sau đó bạn cần phải rất cẩn thận, có một số họ ra khỏi đó, nhưng chưa có quy định của liên bang hay tiểu bang của các dịch vụ này.

Sự chấp nhận của bạn với một chương trình đại học Canada có thể dựa trên những gì chương trình bạn đang học, một số chương trình có thể có những yêu cầu khác nhau để nhập học. Nếu bạn có bất kỳ thông tin liên quan đến giáo dục của bạn ở nước bạn, không có vấn đề gì nó được, đưa cho họ. Lớp trung bình, bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ, điểm thi, và bất cứ điều gì khác mà bạn có thể có nên được trao cho các dịch vụ đánh giá chứng nhận trình độ để họ có thể có càng nhiều thông tin càng tốt để đánh giá trường hợp của bạn. Các thông tin bạn cung cấp, nhiều khả năng hơn, nó sẽ được rằng bạn sẽ chấp nhận.

Dịch vụ đánh giá chứng nhận trình sau đó sẽ đánh giá trường hợp của bạn. Có rất nhiều yếu tố bao gồm trong quá trình đánh giá, và các dịch vụ sẽ xem xét trường hợp cá nhân của bạn. Đây là cách đánh giá này được thực hiện cho các công dân Canada. Chúng tôi nói chuyện về điều đó nhiều hơn trong phần của chúng tôi về các ứng dụng. Bạn có thể được đánh giá khác nhau tùy thuộc vào những gì bạn đang tìm kiếm trường du hoc Canada để tham dự.

Nếu bạn không đồng ý với đánh giá, họ có các quy trình hấp dẫn có sẵn. Văn phòng nghiên cứu quốc tế tại trường đại học mà bạn muốn tham có thể giúp bạn đi qua quá trình kháng cáo mà không có nhiều rắc rối. Trải qua quá trình kháng cáo có thể mất một thời gian, và bạn có thể không có một kết quả thuận lợi, nhưng nó là giá trị một thử nếu bạn muốn theo học đại học Canada.

Các bằng cấp mà bạn cần để theo du hoc ở Canada sẽ được xác định bởi các trường đại học và các dịch vụ đánh giá chứng chỉ mà các trường đại học. Văn phòng nghiên cứu quốc tế tại trường đại học mong muốn của bạn sẽ giúp bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm rằng có thể đi lên trong quá trình áp dụng cho các trường đại học. Không được nản lòng và chắc chắn để liên lạc thường xuyên.

Nguồn: hoc bong du hoc