Du học Anh – Anh Quốc là một trong những nước có hệ thống giáo dục đại học là rất nổi tiếng với những tiêu chuẩn cao và sinh viên tốt nghiệp thông minh; nhiều người đã thu được danh hiệu cao như Giải thưởng Nobel Hòa Bình đã tham dự các trường đại học Anh. Giống như nhiều tổ chức giáo dục đại học, hầu hết học sinh sẽ bắt đầu đi học đại học từ 18 tuổi trở đi, và học cho một số loại bằng cấp học thuật.

Giáo dục đại học nhất (ngoài các trường Đại học Buckingham và BPP University College, cả hai tổ chức tư nhân) là nhà tài trợ với một số lệ phí top-up để trang trải chi phí. Những du học sinh khi du học Anh biết của hệ thống phân cấp trong các trường đại học. The Russell Group, đó là một mạng lưới của 24 trường đại học nghiên cứu công lập Anh, có chứa một số các trường đại học có uy tín nhất trong nước. Nhóm có uy tín này bao gồm các trường đại học như Đại học Birmingham, Đại học Oxford, Đại học Cambridge, và Đại học York. Đây đều là những trường đại học nổi tiếng và nhiều người, cả công dân của nước Anh và sinh viên quốc tế, mong muốn học đại học tại một trong những trường.

Hầu hết các chương trình dạy học được thiết lập bởi các trường đại học được cung cấp cho học sinh du học Anh, và không được kiểm soát bởi chính phủ. Ngoại lệ duy nhất với những chương trình đào tạo giáo viên, trong đó chính phủ có rất nhiều nói trên. Chính phủ Anh đã thành lập Văn phòng Tiêu chuẩn Giáo dục, Dịch vụ cho trẻ em và Kỹ năng (Ofsted) để duy trì các tiêu chuẩn đó. Hầu hết các nước có quy định cụ thể cho giáo viên của họ, vì vậy đây không phải là bất kỳ khác với nghiên cứu giảng dạy ở nước bạn. Bởi vì các quy định nghiêm ngặt của họ và tiêu chuẩn cao cho các chương trình đào tạo giáo viên, Anh Quốc được coi là có một số chương trình đào tạo giáo viên tốt nhất trên thế giới.

Tin tức khác: anh van giao tiep

Mặc dù các chương trình dạy học được thiết lập bởi các trường đại học, các văn phòng cho Fair Access (Offa), có rất nhiều nói về thủ tục nhập học của từng trường đại học. Văn phòng này đã được tạo ra để mọi người ai muốn tham dự trường đại học tại Anh có khả năng làm như vậy. Họ cũng thúc đẩy tiếp cận công bằng cho giáo dục đại học, ngay cả đối với những người đang theo học đại học như sinh viên quốc tế khi đi du học Anh. Tiếp cận công bằng cũng bao gồm những nền văn hóa khác, các chủng tộc khác nhau, quốc tịch khác nhau, và những người có khuyết tật.

Tất cả các trường đại học tiếng Anh cung cấp một mức độ đầu tiên của bằng, được gọi là bằng cử nhân. Điều này sẽ đưa bạn khoảng 3 năm để hoàn thành. Một số tổ chức ở Anh cũng có thể cung cấp bằng Thạc sĩ ở cấp đại học, trong đó có tổng cộng 4 năm để hoàn thành; nhiều người đang tìm kiếm này là một lựa chọn tuyệt vời vì nó chi phí ít hơn rất nhiều so với tiền trả cho bằng Thạc sĩ sau đại học, và có vẻ như không có sự khác biệt giữa các thông tin kiểu này bằng mang đến cho bạn. Các trường đại học khác cung cấp độ nghề được gọi là “độ nền tảng.” Các sinh viên du học Anh mất khoảng 2 năm để hoàn thành. Họ cũng rất linh hoạt; bạn có thể tiếp tục làm việc toàn thời gian trong khi đi học

Một số trường đại học có uy tín hơn ở Anh cung cấp độ sau đại học. Nếu trường học cung cấp độ sau đại học, họ cung cấp thạc sĩ (thường là một năm, đôi khi hai năm nếu mức độ của bạn là dựa trên nghiên cứu) và / hoặc độ Tiến sĩ (ba bằng năm). Đây là những chỉ có nếu bạn đã lấy bằng cử nhân khi du học Anh tại một trường đại học được công nhận .

>>>Xem thêm tin tức khác: chi phi du hoc anh quoc

 

Thể Loại: Du Học