Theo thông tin từ bộ lao động cho biết hiện nay có một số cong ty xuat khau lao dong uy tin đã đối xử với các tu nghiệp sinh không tốt đã được đề xuất. Từ năm 2016 này hàng tháng các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ phải báo cáo chi tiết từng tháng một về việc làm cũng như mức lương với tu nghiệp sinh. Những công ty nào không uy tín vi phạm chính sách sẽ bị đình chỉ và phạt tiền mạnh mẽ.

Bây giờ con số hơn 20.000 tu nghiep sinh Nhat Ban để giải quyết tình hình lao động nước ngoài, học viên, chỉ trích phản ứng quốc tế để các vi phạm của hành vi vi phạm nhân quyền trong nước, xử lý các công nhân đã bất bình đẳng.

Theo Bộ Lao động mạnh mẽ chỉ trích các tổ chức Liên Hiệp Quốc nói rằng, vì vậy trong năm 2015, 1509 tu nghiệp sinh lao động thực tập thời gian quá nhiều quá nhiều, đáp ứng các điều kiện của điều kiện làm việc.

Hơn nữa, theo điều tra, chế độ tu nghiệp sinh đang làm đáng kể ấn tượng xấu về Nhật Bản. Trong cuộc khảo sát năm 2015 của hơn 100 tu nghiệp sinh, câu trả lời cho trước 98% nhưng một ấn tượng tốt đẹp của Nhật Bản sau khi đến Nhật Bản và 40% còn lại yêu cầu một ấn tượng tích cực của Việt Nam đã giảm số câu trả lời đối với Nhật Bản.

Thành lập một tổ chức giám sát, chính phủ đang xem xét các nội dung của tôi hiện tại như sau:

– Thiết lập cơ cấu tổ chức của các tu nghiệp sinh nước ngoài theo dõi.
– Nghĩa vụ giám sát thông báo cho tu nghiệp sinh nhận được một sự kết hợp của các học viên nước ngoài.
– Yêu cầu đối với sử dụng như nhau, chẳng hạn như Nhật Bản.

Chủ đề của các cong ty xuat khau lao dong Nhat Ban để xử lý vi phạm hành chính sẽ bị trừng phạt với 10 năm hoạt động và không thể tuyển tu nghiệp sinh được nữa. Tổ chức giám sát cần tiến hành kiểm tra và giám sát bất ngờ, mà không cần thông báo trước để thiết lập 15 văn phòng công ty trên toàn quốc.