Danh sach cong ty xuat khau lao dong Việt Nam cần phải bị đình chỉ hoạt động có thu phí, khấu trừ của người lao động đối với các quy định thực phẩm cao hơn và giữ tiền lương của người lao động.

Danh sách các công ty xuất khẩu lao động Việt bị xử phạt bao gồm: công ty nhập cảng và tổng hợp và chuyển giao công nghệ (Vinagimex), nói chung xây dựng Tổng công ty kinh doanh (Vietracimex), các công ty cung cấp kinh doanh và Vietcombank (Vietcombank Bản đồ phượt Nhân) đang nắm giữ, các doanh nghiệp vận tải công ty hữu nghị, và các nhà xuất khẩu cần phải phá vỡ, các công ty xuất khẩu lao động Vinamotor, đào tạo công ty và cung ứng lao động và Letco, tập trung quốc tế nguồn nhân lực hợp tác Emico, công ty cổ phần, thương mại quốc tế và nguồn nhân lực của sông Hồng ( Sông Hồng Im) Tổng Công ty Cấp, quốc tế Polimex.

Ngoài 14 doanh nghiệp Việt Nam, các Sở quản lý cần phải phá vỡ ngoài nước cũng dừng lại để nhận hồ sơ hấp thụ cần công nhân Việt Nam làm việc tại Nhật Bản cho 11 công ty môi giới do vi phạm trách người mắc bệnh lao, giữ tiền lương và trích tiền, từ tiền lương của người lao động. Danh sách các nhà môi giới trong các xuất khẩu lao động là hoạt động tạm thời gián đoạn

Cục quản lý cần phải phá vỡ ngoài nước cũng cung cấp 25 danh sách cong ty xuat khau lao dong về việc triển khai mà không có tư vấn, đào tạo, tuyển dụng, đào tạo công nhân cần để đưa vào làm việc tại Nhật Bản trong thời gian dừng lại để xác minh, chính xác và thân yêu để xem xét xem xét tiếp theo biện pháp xử lý. Trước đó, cục quản lý nên tham khảo ở đây cho người lao động trong nước cũng đã dừng hoạt động của 18 công ty xuất khẩu lao động sang Nhật Bản vì phí chuyển dạ giả cần quy định.

Đến năm 2015, nó dường như Nhật Bản quy định được Bộ lao động, thương binh và xã hội đọc thêm hội giảm từ không quá xuống không quá và sẽ xem xét điều chỉnh phí sang Nhật Bản giảm dần mỗi năm để tạo điều kiện cho người lao động.

Việt Nam đã đưa hơn 50.000 người xuat khau lao dong Nhat Ban để làm việc. Tuy nhiên, theo đề xuất, cần công nhân Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản là cao hơn so với quy định lệ phí, để các Sở quản lý cần phải phá vỡ cả nước đã thực hiện đổi mới hoạt động đưa người lao động sang Nhật Bản làm việc của các doanh nghiệp.