Hầu hết các tổ chức của Canada có các thỏa thuận song phương với các tổ chức nước ngoài về giáo dục đại học. Các thỏa thuận này thường được thiết kế để trao đổi lẫn nhau của các sinh viên, các nhà nghiên cứu và giáo viên. Chương trình quốc gia cung cấp hoc bong du hoc cho sinh viên quốc tế muốn học tập tại Canada. Một số hạn chế và điều kiện tiên quyết áp dụng cho các chương trình sau:

Canada cung cấp 3.400.000 học bổng du học trong suốt những năm 2015 và năm 2016. Việc cấp dành cho chuyên, học sinh đứng đầu lớp với một hồ sơ học tập trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, môi trường và sức khỏe, kỹ thuật, công nghệ và đổi mới.

Học bổng chính phủ Canada theo các Hiệp định văn hóa là nhằm mục đích trao đổi sinh viên có trình độ cao và các nhà nghiên cứu trẻ, những người muốn đắm mình trong các nghiên cứu về ngôn ngữ Canada và văn hoá hoặc các lĩnh vực khác của nghiên cứu liên quan đến Canada.

Những học bổng du học Canada dành cho học sinh từ một số quốc gia và sinh viên đến từ. Các hiệp định văn hóa cung cấp học bổng cho giai đoạn nghiên cứu lâu dài và mùa hè ngôn ngữ các khóa học cho sinh viên nước ngoài. Học bổng du học theo các hiệp định văn hóa cho năm học 2015-2016 có thể được áp dụng.

Các tổ chức giáo dục du hoc Canada nhận được một số lượng hạn chế của chính phủ học bổng du học mỗi năm để tài trợ cho sinh viên toàn mức độ có trình độ cao từ các nước.

Để hội đủ điều kiện cho một học bổng du học mà bạn phải có:

Một công dân của một nước ngoài, khu vực kinh tế
Học ở một mức độ đầy đủ chương trình giáo dục đại học
Được cấp giấy phép cư trú có thời hạn tại Canada do giáo dục

Bạn đang không đủ điều kiện cho một học bổng du học Canada nếu bạn là:

– Tìm kiếm nhập học để một nghệ thuật cao viện giáo dục
– Có một yêu cầu pháp lý đối với các quyền của công dân Canada
– Đã được cấp giấy phép cư trú tại thời điểm nhập viện do luật hợp nhất, tiểu mục là con của một công dân nước ngoài đã được cấp giấy phép cư trú theo quy định của luật và người là một công dân của một quốc gia mà không được gia nhập
– Một học sinh có đủ điều kiện cho một khoản trợ cấp theo quy định của Canada liên quan đến quỹ giáo dục nhà nước

Các học bổng du học này được quản lý bởi các tổ chức giáo dục đại học của Canada, mỗi trong số đó quyết định mà sinh viên sẽ nhận được một suất học bổng. Để biết thêm thông tin về các học bổng của chính phủ, xin vui lòng tham khảo ý kiến các chi tiết nhập học của các tổ chức giáo dục đại học của sự lựa chọn của bạn.

Xin lưu ý: Chương trình học bổng du học của chính phủ bao gồm hai phần và có thể được đưa ra như là miễn phí học phí toàn phần hoặc một phần hoặc trợ cấp theo hướng bao gồm chi phí sinh hoạt của bạn. Tuy nhiên, kể từ khi các học bổng này được quản lý bởi các tổ chức giáo dục đại học cá nhân, bạn nên tìm hiểu tại cơ sở của sự lựa chọn của bạn để biết thêm chi tiết.

Tin tức học bổng du học Canada hấp dẫn dành cho sinh viên quốc tế, xem ngay mỗi ngày để được tìm được khóa du học nhé.