Chương trình du hoc Canada với học bổng là để giúp phát triển các kỹ năng nghiên cứu và hỗ trợ trong việc đào tạo cán bộ có trình độ cao bằng cách hỗ trợ các học sinh chứng minh một tiêu chuẩn cao về thành tích trong các nghiên cứu sau đại học và đại học sớm.

Chương trình cung cấp hỗ trợ tài chính cho các học giả cao tầm cỡ người đang tham gia vào hội đủ điều kiện thạc sĩ hoặc, trong một số trường hợp, các chương trình học bổng du học tại Canada. Sự hỗ trợ này cho phép các học giả để hoàn toàn tập trung vào các nghiên cứu của họ trong các lĩnh vực mà họ đã chọn.

Chương trình hỗ trợ lên đến 2.500 sinh viên hàng năm trong tất cả các ngành và được quản lý chung của ba cơ quan cấp liên bang của Canada. Quá trình tuyển chọn và quản lý sau giải thưởng học bổng du học được thực hiện ở cấp trường, dưới sự hướng dẫn của ba cơ quan. Học sinh nộp đơn xin dự cho tổ chức mà ở đó họ có ý định giữ giải thưởng của mình bằng cách sử dụng.

Du hoc Canada đủ điều kiện nhận phân bổ cho thấy số lượng sinh viên mà họ có thể cung cấp học bổng, các phân bổ được chia theo các lĩnh vực rộng lớn của nghiên cứu.

Để đủ điều kiện nhận hoc bong du hoc Canada để bạn phải:

– Là công dân Canada hoặc thường trú nhân của Canada;
– Được ghi danh vào, đã được áp dụng cho, hoặc sẽ áp dụng cho toàn thời gian nhập học để một hội đủ điều kiện chương trình sau đại học tại các thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại một trường Canada với việc phân bổ.
– Đã hoàn thành 12 tháng của nghiên cứu toàn thời gian tại chương trình thạc sĩ mà bạn đang xin cấp vốn.
– Chương trình thạc sĩ mà đã được hoặc sẽ được theo dõi nhanh để chương trình tiến sĩ, và bạn đang yêu cầu kinh phí cho 12 tháng đầu tiên của chương trình tiến sĩ này.
Đã đạt được điểm trung bình lớp học đầu tiên, theo quyết định của cơ quan chủ quản, trong mỗi hai năm hoàn thành cuối cùng của nghiên cứu.
– Các ứng viên không đủ điều kiện để nhận được hoặc chấp nhận một đề nghị từ một tổ chức mà họ không phải đang theo học trong, cũng không có áp dụng cho nhập học vào, một chương trình hội đủ điều kiện học.

Chương trình nhận đủ điều kiện học

Một chương trình tốt nghiệp đủ điều kiện học bổng du học Canada phải có một thành phần nghiên cứu đáng kể. Một thành phần nghiên cứu quan trọng được coi là bản gốc, nghiên cứu độc lập dẫn đến việc hoàn thành một luận án, dự án quan trọng nghiên cứu, luận văn, xuất bản học thuật, hiệu suất, độc tấu và triển lãm đó là công đức chuyên gia bình duyệt ở cấp trường như một yêu cầu để hoàn thành chương trình. Các chương trình học bổng du học Canada mà chỉ dựa vào quá trình làm việc thường không đủ điều kiện vì họ không bao gồm một thành phần nghiên cứu đáng kể. Với các yêu cầu cụ thể của các ngành nhất định, tổ chức được mời liên hệ các cơ quan thích hợp để được hướng dẫn về đối tượng của chương trình học.

Nguồn: Hoc bong du hoc Canada