Đây là sản phẩm sáng tạo của một nhóm kỹ sư thuộc Đại học Cambridge, Anh, do tiến sĩ Fumiya Iida đứng đầu. Tiến sĩ Iida và các cộng sự đã thiết kế robot “mẹ” và lập trình cho nó có khả năng chế tạo một robot đơn giản, có thể cử động được.

Robot “mẹ” tự sản sinh ra con cấu tạo gồm 1 – 5 khối chất dẻo cùng một động cơ nhỏ bên trong.

Hình ảnh Chế tạo thành công robot biết sinh con đầu tiên trên thế giới số 2

Robot “mẹ” tự sản sinh ra con cấu tạo gồm 1 – 5 khối chất dẻo cùng một động cơ nhỏ bên trong

Trong mỗi thử nghiệm riêng rẽ khác nhau, robot mẹ thiết kế, chế tạo và kiểm nghiệm một thế hệ gồm 10 đứa con, sử dụng thông tin thu thập được từ thế hệ này để khai báo thiết kế cho thế hệ tiếp theo. Kết quả cuối cùng ghi nhận, các đặc điểm ưu việt hơn đã được truyền qua nhiều thế hệ robot và các robot tốt nhất trong thế hệ cuối cùng thực hiện một công việc định trước nhanh gấp đôi các robot tốt nhất trong thế hệ đầu tiên.

Thể Loại: Máy móc thiết bị